Logo Vakantiehuisjes.nl Logo Vakantiehuisjes.nl
  • Actueel & betrouwbaar
  • Direct boeken
  • Lage prijzen

Disclaimer

Vakantiehuisjes.nl verleent u hierbij toegang tot deze website en nodigt u uit de hier aangeboden diensten te gebruiken.

Vakantiehuisjes.nl behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

Beperkte aansprakelijkheid

Vakantiehuisjes.nl spant zich in om de inhoud van de Website zo vaak mogelijk te actualiseren. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is. De op deze website aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze teksten en afbeeldingen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling.

In het bijzonder zijn alle prijzen maar ook alle andere inhoud op deze website en de websites waar wij naar toe hyperlinken onder voorbehoud van type-, schrijf- en programmeerfouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Geen overeenkomst komt tot stand op basis van dergelijke fouten. De inhoud van de website wordt gedeeltelijk langs geautomatiseerde weg verkregen waar Vakantiehuisjes.nl geen inhoudelijk toezicht en beheer op heeft.

Vakantiehuisjes.nl doet haar uiterste best deze inhoud zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Desondanks is het mogelijk dat deze inhoud onvolledig, achterhaald en/of onjuist is. Voor op de Website opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan Vakantiehuisjes.nl nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

Content

Vakantiehuisjes.nl draagt geen verantwoordelijkheid voor informatie op de website die is opgesteld op basis van gegevens van derden, waaronder maar niet uitsluitend informatie over toeristische trekpleisters en evenementen, alsmede gegevens van points of interest in de buurt van het vakantiehuis en informatie die expliciet door de huiseigenaar is aangedragen (zoals o.a. tips).

In haar streven haar internationale klantenbestand optimaal van dienst te zijn, maakt Vakantiehuisjes.nl zo nu en dan gebruik van de vertalingsservice Google Translate. Wanneer dit het geval is, wordt dit bij de betreffende content aangegeven. Vakantiehuisjes.nl draagt geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van deze vertalingen, enkel voor de originele brontekst.

Vakantiehuisjes.nl draagt geen verantwoordelijkheid voor de beschikbaarheid, correctheid en actualiteit van websites van derden waar naar gelinkt wordt vanaf deze website.

Auteursrechten

Alle content op Vakantiehuisjes.nl is auteursrechtelijk beschermd. Niets op deze website mag zonder schriftelijke toestemming van Vakantiehuisjes.nl of diens auteursrechthebbende worden gekopieerd, opgeslagen in een gegevensbestand of openbaar gemaakt of op eniger wijze worden vermenigvuldigd.

Vakantiehuisjes.nl kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schending van auteursrecht wanneer de schending via automatische weg is aangeleverd door aangesloten affiliate netwerken en/of aangesloten webshops. In het bijzonder is Vakantiehuisjes.nl niet aansprakelijk voor afbeeldingen en textuele informatie horende bij de producten.

Overige

Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen.